понеделник, 8 февруари 2010 г.

repost @ thehugo @ wp

Кое задължава да твориш?

На кого се чувстваш длъжен? На себе си? На творбата? На някой друг (външен)?

Първите две – винаги? Но това е състояние почти неизменно и съответно – без рязко разграничими (и съответно особено осезаеми) върхове, така че не може да предостави „ударна" мотивация.

На друг? Да, това може за кратко да осигури силен импулс. Ей ме на, пише ми се, че две не виждам. Защото наф ме попита как върви писането :) То толко ва стига :)


Venceremus, копеле!